bli inspirert MED

INVITO

30.OKTOBER 2018

KURS I ÅLESUND:

ADHD og Rusmiddelavhengighet

Thon Hotel Baronen

 

FORELESER:

Klinisk psykolog Kristine Fiksdal Abel.

 

PROGRAM:

 

09-00-09.45 ADHD i et nøtteskall – en introduksjon til ADHD hos voksne.

 

10.00-10.45: ADHD og rusmiddelavhengighet– hva sier forskningen? Forekomst og kjennetegn.

 

10.45 -1145: Forts. ADHD og rusmiddelavhengighet – hva sier forskningen? Komorbide tilstander og forløp.

 

12:30-13:15: Screening, utredning og diagnostikk. Hva bør vi gjøre og når er det hensiktsmessig?

 

13:30-14:15: Behandling av ADHD hos personer med rusmiddelavhengighet.

 

14:30-15:15: Behandling av ADHD hos personer med rusmiddelavhengighet.

 

 

Sted: Thon Hotel Baronen

Tid: 30.10.18

Pris: 2095,- inkl. lunsj og kaffe.

Påmelding her: https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

FORELESER: Kristine Fiksdal Abel

 

Kristine er klinisk psykolog med spesialisering i rus- og avhengighetsbehandling. Hun har er i dag fag- og kvalitetsrådgiver i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus. Kristine har i de siste fem årene forsket på blant annet ADHD hos rusmiddelavhengige.

Hun har nylig avsluttet sitt doktorgradsarbeid på området.

7.desember 2018

KURS I ÅLESUND:

Hva er utviklingshemming?

Thon Hotel Baronen,

spjelkavik

 

FORELESER:

Vernepleier Grethe Westad.

 

TEMA:

 

- Hva er utviklingshemming?

- Årsaker til utviklingshemming.

- Hvordan forstå utfordrende atferd.

- Gode miljøtiltak som øker trivsel og mestring.

 

 

Sted: Thon Hotel Baronen, Spjelkavik

Tid:07.12.2018  0900-1500

Pris: 995,- inkl. lunsj og kaffe.

Påmelding her: https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

FORELESER: Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden da jobbet med psykisk utviklingshemmede.

Hun har vært leder ved flere tiltak, fagkonsulent i Habiliteringstjenesten på Sunnmøre, jobbet i Grunnskoleteamet i Ålesund og vært rektor på Hjelpepleieskole i vernepleie.

Av etterutdanning har hun Målrettet miljøarbeid, ART/(Aggression Replacement Training), Ledelsesutdanning og psykologi.

Historikk

Invito ble etablert i 2003 av Grethe Westad og Lars Olausen som et foretak som arrangerer kurs og foredrag for næringsliv, offentlig sektor og folk flest.

Målsetting

Invito ønsker å være en leverandør av motivasjonfremm ende, inspirerende og kompetansehevende arrangement, spesielt innen omsorgssektoren.

Spesialkompetanse

Invito har god kompetanse på organisasjonsutvikling, ledelse, Målrettet miljøarbeid, ART (Aggression Replacement training) og innlæring av sosiale ferdigheter hos barn. Invito kan veilede personell på ABA (Applied Behavior Analysis). Tidlig intervensjon for barn med autisme og da også med veiledning til foreldre.

 

I tillegg tilpasser Invito veileningspakker til lærere, personell i bolig etc. som jobber med utviklingshemmede for å lage individuelt tilrettelagt tjeneste.

 

Utagerende atferd er et område vi dekker med «hands on training» (på jobben trening) analyse, forslag til tiltak og veiledning.

OM INVITO

Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden den gang jobbet som leder, fagkonsulent og miljøterapeut. Hun har etterutdanning i Målrettet miljøarbeid, Lederutdanning, grunnfag i psykologi og er cand. mag.

Grethe har hospitert ved Princeton Child Development Institute i USA. Hun har selv gjennom mange år holdt en rekke kurs.

Lars Olausen

Som opplæringsleder ved Ålesund sjukehus var Lars Olausen arrangør for en rekke kurs innen helsesektoren, også inspirasjonskurs.

Utdanning ved DH i Volda i media og journalistikk, ingeniørhøyskole,

BI – markedsføring, kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging.

Han har lang yrkesmessig erfaring innen media og informasjon: Stokke Gruppen, Sentralsykehuset, Sunnmørsposten, Sunnmøre Arbeideravis, Media Vest og Bygdebladet.

Kontakt

OSS

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål

om arrangementet.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Melding mottatt

 

INVITO - Org nr: 986 151 028   Grethe Westad Tlf. 472 56 438  -  Lars Olausen 915 31 312

 © Bra Reklame AS