bli inspirert MED

INVITO

25. Januar 2019

KURS I ÅLESUND:

Forebygge og håndtere utfordrende atferd i skolen

Sted: Pinsekirka kurs og konferansesenter

Spjelkavik

 

FORELESER: Kenneth Larsen

 

TEMA:

Forebygge og håndtere utfordrende atferd i skolen og på den måten hindre frafall for elever med ADHD, ASD og Tourettes syndrom.

Kurset egner seg for ansatte i skolen på ungdomstrinnet samt Rådgivningstjenesten/helsesykepleiere i skolen/miljøterapeuter, PPT, BUP, Ressursteam, Helseteam etc.

 

Kurset vil ha et praktisk fokus og gi konkrete innspill til tiltak.

Program for dagen

09.00 – 10.00 Om diagnosene

10.00 – 11.00 Utfordrende atferd

11.00 – 12.00 Forebyggingsstrategier

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.45 Forståelse av utfordrende atferd hos enkelt elever

13.45 – 15.30 Håndtering av utfordrende atferd hos elever med ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom.

 

Kursavgift 1925.- inkl. lunsj.

Bindende påmelding innen 15.01.19

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Kenneth Larsen

er utdannet lærer og har en mastergrad i Spesialpedagogikk. Han har i mange år jobbet med barn og unge med ASD/ADHD/ADD.

Larsen er nå rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst og er stipendiat ved Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo.

14. februar 2019

KURS I ÅLESUND:

Kurs Tidlig Intervensjon for barn med autismespekter-forstyrrelser

Sted: Pinsekirka kurs og konferansesenter

Spjelkavik

 

FORELESER: Kenneth Larsen.

 

MÅLGRUPPE:

Alle som jobber med førskolebarn innen autismespekteret. Også pårørende og andre interesserte vil ha utbytte av kurset.

 

Kurset vil ha et praktisk fokus og gi konkrete innspill til tiltak.

Program:

Autismespekterforstyrrelser

Språk

lek og samhandling

Om motivasjon og styrking av denne.

12.00 – 12.45 - Lunsj Opplæringsmetoder

Målvalg og dokumentasjon

Slutt 15.30

 

Kursavgift 1925.- inkl. lunsj og kaffe.

Frist for bindende påmelding 6/2-2019

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

Kenneth Larsen

er utdannet lærer og har en mastergrad i Spesialpedagogikk. Han har i mange år jobbet med barn og unge med ASD. Larsen er blant annet medforfatter i boka «Autisme og

atferdsanalyse - Til evigheten og forbi». Er nå

rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst og er stipendiat ved Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo.

27. februar 2019

KURS I ÅLESUND:

utviklingshemming og utfordrende atferd

STED: THON HOTEL

BARONEN

 

FORELESER:

Vernepleier Grethe Westad.

 

PROGRAM:

 

- Hva er utfordrende atferd?

- Kartlegge årsaker.

- Funksjonell analyse av atferd.

- Miljøtilrettelegging og forebygging.

- Evidensbaserte tiltak.

 

Tid: 27. februar 2019 kl. 09.15 - 15.00

Pris: 1225,- inkl. lunsj og kaffe.

Påmelding her:

https://grethewestad.typeform.com/to/yBT89D

FORELESER: Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden da jobbet med psykisk utviklingshemmede.

Hun har vært leder ved flere tiltak, fagkonsulent i Habiliteringstjenesten på Sunnmøre, jobbet i Grunnskoleteamet i Ålesund og vært rektor på Hjelpepleieskole i vernepleie.

Av etterutdanning har hun Målrettet miljøarbeid, ART/(Aggression Replacement Training), Ledelsesutdanning og psykologi. Hospitert på Princeton Child Development Institute (PCDI).

AVVIKLEDE KURS OG ARRANGEMENT >

Historikk

Invito ble etablert i 2003 av Grethe Westad og Lars Olausen som et foretak som arrangerer kurs og foredrag for næringsliv, offentlig sektor og folk flest.

Målsetting

Invito ønsker å være en leverandør av motivasjonfremm ende, inspirerende og kompetansehevende arrangement, spesielt innen omsorgssektoren.

Spesialkompetanse

Invito har god kompetanse på organisasjonsutvikling, ledelse, Målrettet miljøarbeid, ART (Aggression Replacement training) og innlæring av sosiale ferdigheter hos barn. Invito kan veilede personell på ABA (Applied Behavior Analysis). Tidlig intervensjon for barn med autisme og da også med veiledning til foreldre.

 

I tillegg tilpasser Invito veileningspakker til lærere, personell i bolig etc. som jobber med utviklingshemmede for å lage individuelt tilrettelagt tjeneste.

 

Utagerende atferd er et område vi dekker med «hands on training» (på jobben trening) analyse, forslag til tiltak og veiledning.

OM INVITO

Grethe Westad

Grethe Westad er utdannet vernepleier fra 1976 og har siden den gang jobbet som leder, fagkonsulent og miljøterapeut. Hun har etterutdanning i Målrettet miljøarbeid, Lederutdanning, grunnfag i psykologi og er cand. mag.

Grethe har hospitert ved Princeton Child Development Institute i USA. Hun har selv gjennom mange år holdt en rekke kurs.

Lars Olausen

Som opplæringsleder ved Ålesund sjukehus var Lars Olausen arrangør for en rekke kurs innen helsesektoren, også inspirasjonskurs.

Utdanning ved DH i Volda i media og journalistikk, ingeniørhøyskole,

BI – markedsføring, kompetansestyring og strategisk opplæringsplanlegging.

Han har lang yrkesmessig erfaring innen media og informasjon: Stokke Gruppen, Sentralsykehuset, Sunnmørsposten, Sunnmøre Arbeideravis, Media Vest og Bygdebladet.

Kontakt

OSS

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål

om arrangementet.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Melding mottatt

 

INVITO - Org nr: 986 151 028   Grethe Westad Tlf. 472 56 438  -  Lars Olausen 915 31 312

 © Bra Reklame AS